Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
Fax.: 07/30 56 282
crnomelj@ssz-slo.si

Nedelja, 18. maj 2014 - 14:50

Dom je prejel "Certifikat družini prijazno podjetje"

V petek, 16.maja 2.014 je Dom starejših občanov Črnomelj, v Ljubljani  prejel "Certifikat družini prijazno podjetje". 

Prevzela ga je Valerija Lekić Poljšak, namestnica direktorja, ki je vodila aktivnosti za izpolnitev pogojev, za pridobitev certifikata. Svečanosti ob podelitvi certifikata so sodelovali še: mag. Milan Krajnc, direktor, Marinka Jankovič, diplomirana  medicinska  sestra, ki bo vodila aktivnosti za implementacijo ukrepov in Jože Metelko, predsednik domskega sindikata in član skupine, ki je pripravila ukrepe za izpolnitev pogojev za pridobitev certifikata.

Certifikat pomeni nadaljevanje aktivnosti  za nenehen razvoj kakovosti storitev in večanje zadovoljstva stanovalk in stanovalcev ter zaposlenih. Predstavlja osnovo za vpeljavo šestnajstih ukrepov v prakso delovanja doma, saj bo moral dom leta 2.017 revizijskemu svetu dokazati, da je vpeljal vse ukrepe in jih pri vsakdanjem delu tudi uporablja.

Certifikat je dokaz, da dom v okviru predpisov, ki veljajo za javni sektor, skrbi za zaposlene in s tem prispeva k njihovemu zadovoljstvu, ki je osnova za izvajanje kakovostnih storitev. Potrebno bo kontinuirano delo vseh zaposlenih, posebej pa tistih, ki so pripravili ukrepe in bodo morali do leta 2.017 zagotoviti njihovo vsakodnevno uporabo in prakso.

Za realizacijo navedenega  bo potrebno mobilizirati vse  znanje in izkušnje s tovrstnim delom: poslovodstva in vseh zaposlenih.

Oddaj komentar

Ime:
Komentar:
Dom starejših občanov Črnomelj