Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
Fax.: 07/30 56 282
crnomelj@ssz-slo.si

Četrtek, 1. januar 2015 - 00:00

Kontaktne informacije

Valerija Lekić Poljšak, direktorica, višja svetovalka
- zagotavlja poslovodenje in strokovno vodenje doma
- zastopa in predstavlja dom
- zagotavlja zakonitost dela
  e-mail: valerija.poljsak@ssz-slo.si

Alenka Vipavec Mahmutović, namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe

- vse o zagotavljanju zdravstvenege in socialnega varstva v domu in na domu

  e-mail: alenka.vipavec@ssz-slo.si


Simon Bahor, pomočnik direktorice za finance in investicije
- pojasnila glede obračuna storitev
  e-mail: simon.bahor@ssz-slo.si


Mira Vlašič, socialna delavka, višja svetovalka
- vse o sprejemu in bivanju v domu
- pojasnila o možnostih dnevnega bivanja v domu
- nasveti za urejanje osebnih zadev v zvezi s sprejemom in bivanjem v domu
  e-mail: mira.vlasic@ssz-slo.si

Olga Plut, dietna kuharica
- vse o prehrani v domu
- organiziranje dostave hrane na dom
  e-mail: olga.plut@ssz-slo.si

Ksenija Pezdirc, vodja splošno kadrovske službe
- vsi splošni napotki in pojasnila
  e-mail: ksenija.pezdirc@ssz-slo.si

 

Dom starejših občanov Črnomelj