na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - sukcesivna dobava živil 2017 - KONČANO

Rok za oddajo ponudb: 1. 12. 2017 do 9.30 ure

 

Vrsta postopka Predmet naročila Rok za oddajo ponudb
odprti postopek sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 1. 12. 2017 do 9.30 ure

Javno odpiranje ponudb bo 1.12.2017 ob 10.00 uri v prostorih naročnika.


Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,

št. objave JN009246/2017-B01 in v Uradnem listu EU.

 

Razpisna dokumentacija: