na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - osebna varovalna oprema

Rok za oddajo ponudb: 7. 4. 2021 do 11.30 ure

 

Vrsta postopka Predmet naročila Rok za oddajo ponudb
NMV osebna varovalna oprema 7. 4. 2021 do 11.30 ure

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7.4.2021 in se bo začelo ob 11.31 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,

št. objave JN001852/2021-B01 dne 26. 3. 2021.

 

Razpisna dokumentacija: