na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - obnova prostorov v 1., 2. in 3. nadstropju - trakt B - KONČANO

Rok za oddajo ponudb:3. 4. 2017 do 8.30 ure

 

 Vrsta postopka

 Predmet naročila Rok za oddajo ponudb 

odprti postopek

 obnova prostorov v 1., 2. in 3. nadstropju trakt B

3. 4. 2017 do 8.30 ure
     

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,

št. objave JN001933/2017-B01, dne 15. 3. 2017.


 Grafične priloge, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.