na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Četrtek, 1. januar 2015 - 00:00

Kontaktne informacije

Valerija Lekić Poljšak, direktorica, višja svetovalka
- zagotavlja poslovodenje in strokovno vodenje doma
- zastopa in predstavlja dom
- zagotavlja zakonitost dela

  e-mail: valerija.poljsak@ssz-slo.si; tel: 041 736 560

 

Alenka Vipavec Mahmutović, namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe

- vse o zagotavljanju zdravstvenege in socialnega varstva v domu in na domu

  e-mail: alenka.vipavec@ssz-slo.si; tel: 031 344 005


Simon Bahor, pomočnik direktorice za finance in investicije
- pojasnila glede obračuna storitev
 

  e-mail: simon.bahor@ssz-slo.si; tel: 051 300 510


Mira Vlašič, socialna delavka, višja svetovalka
- vse o sprejemu in bivanju v domu
- pojasnila o možnostih dnevnega bivanja v domu
- nasveti za urejanje osebnih zadev v zvezi s sprejemom in bivanjem v domu
 

e-mail: mira.vlasic@ssz-slo.si; tel: 051 242 554

 

Andreja Štajdohar, socialna delavka
- vse o sprejemih in bivanju v domu
- pojasnila o možnostih dnevnega bivanja v domu,  nasveti za urejanjne osebnih zadev v zvezi s sprejemom in bivanjem v domu

e-mail: andreja.stajdohar@ssz-slo.si; tel: 041 439 825

 

Olga Plut, dietna kuharica
- vse o prehrani v domu
- organiziranje dostave hrane na dom
 

e-mail: olga.plut@ssz-slo.si; tel: 051 242 544

 

Ksenija Pezdirc, vodja splošno kadrovske službe
- vsi splošni napotki in pojasnila

- zaupnik za prejem in obravnavo notranje prijave po ZZPri
 

  e-mail: ksenija.pezdirc@ssz-slo.si; tel: 07 30 56 261