na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Seje sveta v letu 2014

Strokovni svet

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela doma.  Člane imenuje direktor, izmed strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev doma.