na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Seje leta 2021

Konstitutivna seja Sveta DSO Črnomelj za mandatno obdobje 2021-2025 je bila dne 26.02.2021.  Na seji so bili verificirani mandati članov, izvoljen je bil tudi predsednik in namestnica predsednika sveta.  

Sestava sveta Doma starejših občanov Črnomelj:   

- g. Silvester Jankovič, predstavnik zaposlenih, predsednik Sveta DSO Črnomelj;

- ga. Mateja Jaklič, predstavnica ustanovitelja, namestnica predsednika Sveta DSO Črnomelj;

-  ga. Marija Jerman,  predstavnica stanovalcev 

- ga. Zdenka Milič Žepič, predstavnica lokalne skupnosti;

- ga. Darja Steiner, predstavnica ustanovitelja

- g. Vladimir Starešinič, predstavnik ustanovitelja in

- ga. Mateja Fabina, predstavnica ustanovitelja. 

 

Članom Sveta DSO Črnomelj mandat traja do 25.02.2025.

 

 

 

Seje leta 2017

Konstitutivna seja Sveta DSO Črnomelj za mandatno obdobje 2017-2021 je bila dne 01.02.2017.  Na seji so bili verificirani mandati članov, izvoljeni pa sta bili tudi predsednica in namestnica predsednice sveta.  

Sestava sveta Doma starejših občanov Črnomelj:   

- ga. Marinka Jankovič, predsednica Sveta DSO Črnomelj;

- ga. Cvetka Aupič, namestnica predsednice Sveta DSO Črnomelj;

- ga. Marija Starešinič, članica (izvoljena v februarju 2020 na nadomestnih volitvah)

- ga. Nada Barič, članica;

- ga. Zdenka Vrtin, članica

- g. Jaka Birkelbach, član in

- g. Samo Kavčič, član.

 

Seje leta 2015

V letu 2015 so bile izvedene nadomestne volitve člana Sveta DSO Črnomelj - predstavnika zaposlenih. Ga. Jakobino Vlahovič je nadomestila ga. Marija Fortun.