na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Svet stanovalcev

Svet stanovalcev je organ stanovalcev, ki jim omogoča, da preko svojih predstavnikov soodločajo o vseh pomembnih zadevah, ki so povezane z njihovim življenjem in delom v domu.

Svet sestavljajo:

 

Uroš ČOLIĆ

Ljubomira POPOVIĆ

Marija STAREŠINIČ

Matija URH

Julijana VRŠČAJ