na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Izjava o dostopnosti

V Domu starejših občanov Črnomelj se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletišča https://www.domcrnomelj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.domcrnomelj.si
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi.


Spletna stran med drugim izpolnjuje tudi naslednja priporočila:

 • vsebina spletne strani je pregledna, strukturirana in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja, iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav,
 • spletna stran ima jasna navodila za vnos podatkov,
 • na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.domcrnomelj.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem – nedostopnih vsebin.
 
Dostopnost spletišč nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa so dostopni, vendar težje berljivi,
 • tabele s podatki,
 • videi dogodkov v slovenskem jeziku niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
 • nekatere fotografije na spletnih mestih niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, pri čemer vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Za te dokumente, ki še niso v dostopni obliki, vam tako omogočamo, da naročite verzijo v dostopni obliki in dokument bomo ustrezno pripravili.

Dostopnost spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in se trudimo, da so skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin. Vsebine spletnih strani redno spremljamo in se trudimo zagotavljati skladnost, v koliko naletite na težavo, nas prosimo kontaktirajte.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, pri brskanju po spletišču https://www.domcrnomelj.si, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona
o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete na spodaj navedene načine, mi pa jih bomo skušali izboljšati oziroma vam bomo omogočili alternativne vire dostopa:

 • pisno na naslov: Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj
 • po elektronski pošti: crnomelj@ssz-slo.si 
 • po telefon: 07 30 56 261

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo
mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpekcija za informacijsko družbo
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ijs@gov.si 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 16.08.2022 na podlagi samoocene.