na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - Sukcesivna dobava konvencionalnih in eko živil

1. odpiranje konkurence

 

Vrsta postopka Predmet naročila Rok za oddajo ponudb
odpiranje konkurence -1 sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 13. 7. 2023 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13.7.2023 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 

 

Razpisna dokumentacija: