na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA - KONČANO

 

Vrsta postopka Predmet naročila Rok za oddajo ponudb
naročilo male vrednosti DOBAVA EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA 8. 7. 2020 do 10.00 ureJavno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,

št. objave JN003860/2020-W01.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 8. 7. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.