na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - sukcesivna dobava živil 2020 - KONČANO

Rok za oddajo ponudb: 3. 12. 2020 do 10.00 ure

 

Vrsta postopka Predmet naročila Rok za oddajo ponudb
odprti postopek sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 3. 12. 2020 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3.12.2020 in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,

št. objave JN006855/2020-B01 in v Uradnem listu EU.

 

Razpisna dokumentacija: