na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

JN - OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA - KONČANO

 

Vrsta postopka Predmet naročila Rok za oddajo ponudb
odprti postopek okolju prijazne storitve čiščenja prostorov in opreme 6. 8. 2020 do 10.00 ureJavno naročilo je bilo objavljeno:

na Portalu javnih naročil: št. objave JN004306/2020-B01 in

v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije: št. objave 2020/S 130-319521

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 6. 8. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.