Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
Fax.: 07/30 56 282
crnomelj@ssz-slo.si

Torek, 23. december 2008 - 09:33

SIMBOL DOMA

PTICA  -  SIMBOL DOMA

PTICA - SIMBOL DOMA


Simbol doma sta ptica in sonce. Oboje predstavlja kvalitativno celoto, ki presega zgolj  likovno dojemanje obeh simbolov. Predstavlja sožitje sonca in ptice - ponazarja smisel življenja.

Sonce simbolizira toploto, svetlobo, luč - vir življenja. Ptica pa ponazarja svobodo, radoživost, energijo - stanovalce. Brez sonca ni življenja. Čemu naj sveti sonce, če ni življenja ?  Potrebno je oboje. 

Sonce predstavlja dom, ki mora biti topel, svetel in prijazen. S tem bo omogočil svobodno, radoživo in vitalno življenje stanovalcev. Dom nima smila, če v njem ne bodo živeli zadovoljni stanovalci. Stanovalci pa ne potrebujejo doma, v katerem ne bodo znali za njih poskrbeti.

Na navedeni simboliki temeljita filozofija in kultura doma. Samo z upoštevanjem obojega  bo dom opravičil svoje poslanstvo in zagotovil bivanje zadovoljnim stanovalcem.

 

 

 

                               

 

 

Nedelja, 18. maj 2014 - 14:50

Dom je prejel "Certifikat družini prijazno podjetje"

V petek, 16.maja 2.014 je Dom starejših občanov Črnomelj, v Ljubljani  prejel "Certifikat družini prijazno podjetje". 

Prevzela ga je Valerija Lekić Poljšak, namestnica direktorja, ki je vodila aktivnosti za izpolnitev pogojev, za pridobitev certifikata. Svečanosti ob podelitvi certifikata so sodelovali še: mag. Milan Krajnc, direktor, Marinka Jankovič, diplomirana  medicinska  sestra, ki bo vodila aktivnosti za implementacijo ukrepov in Jože Metelko, predsednik domskega sindikata in član skupine, ki je pripravila ukrepe za izpolnitev pogojev za pridobitev certifikata.

Certifikat pomeni nadaljevanje aktivnosti  za nenehen razvoj kakovosti storitev in večanje zadovoljstva stanovalk in stanovalcev ter zaposlenih. Predstavlja osnovo za vpeljavo šestnajstih ukrepov v prakso delovanja doma, saj bo moral dom leta 2.017 revizijskemu svetu dokazati, da je vpeljal vse ukrepe in jih pri vsakdanjem delu tudi uporablja.

Certifikat je dokaz, da dom v okviru predpisov, ki veljajo za javni sektor, skrbi za zaposlene in s tem prispeva k njihovemu zadovoljstvu, ki je osnova za izvajanje kakovostnih storitev. Potrebno bo kontinuirano delo vseh zaposlenih, posebej pa tistih, ki so pripravili ukrepe in bodo morali do leta 2.017 zagotoviti njihovo vsakodnevno uporabo in prakso.

Za realizacijo navedenega  bo potrebno mobilizirati vse  znanje in izkušnje s tovrstnim delom: poslovodstva in vseh zaposlenih.

Dom starejših občanov Črnomelj