na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Delovna terapija

Delovna terapija v domu posega na področje zdravstvene in socialne dejavnosti.
Delovni terapevt pomaga stanovalcu ob sprejemu in v času bivanja, da najde tiste aktivnosti, s katerimi bolj kvalitetno zaživi v domu.
Glavni namen delovne terapije v domu je pomagati posamezniku ohraniti najvišjo možno mero delovanja, čim večjo in čim daljšo samostojnost pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti in aktivno preživljanje dneva v domu.
Delovni terapevt načrtuje aktivnosti individualnoza vsakega posameznika, izvajajo pa selahko tudi skupinsko.

Prostočasne aktivnosti v domu so namenjene celotni domski skupnosti in so zelo pestr. Stanovalci doma se lahko udeležijo vseh prireditev v domu, izletov, praznovanja rojstnih dnevov, praznovanja koledarskih praznikov, petje, pikniki, pustovanje srečanja stanovalcev domov dolenjske regije…..