na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Predstavitev službe zdravstvene nege in oskrbe v domu starejših občanov črnomelj

Služba zdravstvene nege in oskrbe je največja enota doma, ki izvaja zdravstveno nego in oskrbo 365 dni v letu, 24 ur na dan. Stanovalcem doma nudimo njihovi starosti in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo. V okviru te službe se izvajajo naslednje dejavnosti:

  • zdravstvena nega
  • oskrba
  • fizioterapija
  • delovna terapija
  • zdravljenje
  • dejavnosti dnevnega centra

Zdravljenje in rehabilitacija se izvaja po določilih zdravstvene dejavnosti.