na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Oskrba

Oskrba obravnava stanovalca v celoti. Celovita oskrba stanovalcev v zavodu zajema:

a) Osnovno oskrbo, ki zagotavlja stanovalcem zavoda bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih sobah, zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov, ter prostorov za programe, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov objekta in okolice ter druge storitve. Del osnovne oskrbe je tudi priprava in serviranje celodnevne in zdravstvenemu stanju primerne prehrane in napitkov.
b) Dodatno oskrbo, ki jo opredeljujemo z dodatnimi storitvami. Dodatno oskrbo opredeljujemo z tremi oz. štirimi kategorijami dodatne oskrbe.

Storitve oskrbe izvajamo na osnovi predpisov s področja socialnega varstva.

Stanovalce razvrščamo v pet tipov oskrbe z možnostjo standardnih storitev, nadstandardnih storitev in dodatnih storitev.

Standardne storitve, ki se izvajajo na način in v obsegu, ki je določen s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev in predpisi o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih storitev. Vrste standardne storitve:

a) oskrba I

V to kategorijo sodijo stanovalci, ki so starejši od 65 let in ne potrebujejo neposredne osebne pomoči in so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih funkcij. Hranijo se v jedilnici doma. Samostojno skrbijo za higieno bivalnih prostorov in osebno higieno.

b) oskrba II
V to kategorijo sodijo stanovalci z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom, kar pomeni, da potrebujejo le občasno pomoč pri opravljanju večine življenjskih funkcij v manjšem obsegu neposredne pomoči.

c) oskrbo III /A

V kategorijo III sodijo stanovalci z zahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki čez dan potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč drugih oseb, pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij.

d) oskrba III/B

v to kategorijo razvrščamo najtežje prizadeti stanovalce, ki potrebujejo stalno (24 ur) neposredno osebno pomoč drugih oseb pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij. Stanovalcem v tej kategoriji oskrbe se zagotavlja 24 urno spremljanje in izvajanja nege in oskrbe.

e) oskrba IV

v to kategorijo sodijo stanovalci z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

 

Nadstandardne storitve

- bivanje v enoposteljni sobi brez lastne kopalnice
- balkon ali terasa
- dodatna oprema v sobi

Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev lahko izvajamo, če jih uporabnik želi in se zanje prostovoljno odloči.