na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

POSTOPEK PRED SPREJEMOM V DOM

V obdobju, ko se starostnik (njegovi najbližji, skrbniki ali pristojni Center za socialno delo in drugi) odločajo o namestitvi v dom, vam socialna delavka ali vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ali drug pooblaščen delavec strokovno svetuje:

 • o vsebini in načinu zagotavljanja storitev, ki jih zagotavlja dom, pri čemer upravičencu svetuje najprimernejšo vrsto, način in trajanje storitev, ki jih potrebuje;
 • upravičencu se lahko ponudi možnost obiska ali nekaj urnega ali celodnevnega bivanja v domu;
 • strokovne službe v domu vam svetujejo vsak delavnik od 7. do 15. ure v prostorih doma;
 • dokumentacijo za sprejem prejmete v domu, po pošti ali pa si jih natisnete iz naše spletne strani;
 • dokumentacija za sprejem:
  • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
  • mnenje o zdravstvenem stanju (izpolni osebni /če je v bolnici pa lečeči zdravnik)
  • izjava o plačilu
  • izjava o doplačilu
  • zloženke Varovanje pravic stanovalcev in hišni red.

Vse popolne prošnje, ki prispejo v dom se zberejo pri socialni delavki, obravnava pa jih Komisija za sprejem, premestitev in odhod(odpust) iz doma, ki upravičenca tudi pisno obvesti o odločitvi.

POSTOPEK SPREJEMA V DOM

Vselitev novega stanovalca v dom poteka ob delavnikih v dopoldanskem času in sicer po predhodnem dogovoru med stanovalcem in socialno delavko.

Stanovalec prinese s seboj v dom:

 • osebno obleko in obutev(obleko označi šivilja v domu),
 • zdravila in ostale pripomočke za nego in osebno higieno, ki jih je uporabljal že doma(npr. invalidski voziček, bergle, inkontinenčne pripomočke in podobno),
 • osebni zdravstveni karton in
 • potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja.

Na dogovorjeni dan se bodoči stanovalec, njegovi sorodnik ali spremljevalci zglasijo pri recepciji doma.

Sprejem se nadaljuje pri socialni delavki, ki stanovalca seznani z življenjem v domu, mestom v jedilnici, sostanovalcem v sobi, razporedom prostorov in vsemi ostalimi pomembnimi zadevi, ki se nanašajo na potrebe in želje stanovalca.

Novega stanovalca se predstavi namestnici direktorja in se ga pospremi v njegovo sobo.