na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Zdravljenje

  • v domu opravljajo izvajalci osnovne zdravstvene dejavnosti. (zdravstveni dom Črnomelj in zasebni zdravnik s koncesijo.
  • Zdravnik prihaja v dom trikrat tedensko v dopoldanskem času
  • Za svoje stanovalce v domu organiziramo tudi specialistično dejavnost .
  • Specialist nevropsihiater prihaja v domu vsake 14 dni po 4 ure.
  • Sestra v ambulanti poskrbi za naročanje stanovalcev pri specialistih in napotitvah v bolnišnice. V primeru, ko zdravnik presodi, da stanovalec potrebuje strokovno spremstvo, le to zagotovi zdravstevnei dom, za laična spremstva pa so dolžni poskrbeti svojci. V domu se zavedamo, da svojci vedno ne morejo spremljati svojih sorodnikov, organiziramo spremstva in prevoze tudi v domu, storitev pa se obračuna skladno s cenikom.