na glavno vsebino Dom starejših občanov Črnomelj

Ulica 21. oktobra 19/c
8340 Črnomelj
Tel.: 07/30 56 260
crnomelj@ssz-slo.si

Fizioterapija

Fizioterapija se v domu izvaja na specifičen način in z različnimi metodami dela, ki se razlikujeta od narave dela v zdravstvenih ustanovah.
Naloga fizioterapije v domu je vzpostavljanje,vzdrževanje in izboljšanje zdravstevnega stanja.
Delo fizioterapevta je organizirano tako, da opravlja individualne terapevtske storitve po naročilu zdravnika,stanovalci pa se lahko po svoji želji vključijo še v skupinske terapevtske vaje.
Aktivnosti fizioterapije potekajo po urniku, ki jih pripravlja fizioterapevtka.